Hyppig forseelse udløser ikke længere bøde: Bilister slipper for p-afgift

Landsretten har netop stadfæstet byrettens dom. Foto: FDM

Nu er det slået fast, at med mindre det tydeligt fremgår af skiltningen, må private parkeringsselskaber ikke udskrive p-afgifter for standsning af bil. Det slår ny landsretsdom fast, fortæller FDM, der førte sagen.

En standsning er ikke det samme som en parkering. Hverken på offentlig vej eller på en privat parkeringsplads. Derfor var det ikke i orden, da et FDM-medlem fik en p-afgift for at standse sin bil i to minutter på en privat parkeringsplads. Det slår Østre Landsret fast i en ny dom, som FDM har omtalt i en pressemeddelelse. 
 
Tilbage i juli 2016 standsede FDMs medlem sin bil på en parkeringsplads for at løbe et kort ærinde i sin bank. Men selvom hun var væk bare et par minutter, nåede p-vagten alligevel at sætte en p-afgift under vinduesviskeren, da p-skiven ikke var indstillet korrekt, som reglerne påbød. Men den går altså ikke.
 
”Der er ifølge færdselsloven først tale om en parkering, hvis bilen holder længere end tre minutter, ellers er det en standsning. Det mener vi også gælder ved privat parkering, hvis ikke andet fremgår af skiltet, og vi er glade for, at landsretten deler vores fortolkning af det,” siger advokat i FDM, Abid Khan, der har ført sagen i landsretten på vegne af FDMs medlem.

Det betyder domme

Dommen betyder, at medmindre andet fremgår af skiltene, skal p-vagter altså observere og kunne dokumentere, at en bil holder i mere end tre minutter, før de må give en p-afgift. Det kunne p-selskabet ikke i den konkrete sag.
 
”Ved parkering på privat område accepterer man de vilkår, der fremgår af skiltene her. Men hvis der ikke står noget om, at man ikke må standse, mener vi ikke, at man efterfølgende kan give en p-afgift for det,” siger Abid Khan og tilføjer:
 
”Bilister lærer i forbindelse med deres køreundervisning, at der efter færdselsloven først er tale om en parkering efter tre minutter. Vi er især glade for, at landsretten med sin dom slår fast, at bilister, der standser på privat område, ikke stilles dårligere end ved standsning på offentligt område. Det gør det lettere for bilisterne, at der ikke bruges forskellige begreber. Det betyder også, at det bliver muligt at løbe små ærinder, og det vil ikke være noget, der koster p-selskaberne penge. Det kan vi kun være tilfredse med.”
 
FDM anbefaler dog, at man altid orienterer sig om de gældende p-regler for at undgå en ærgerlig p-afgift.